Framtagning av annons

495kr

Vi gör annonsen åt er och ni godkänner den innan den skickas till tidningen. Kostnaden på 495 kr per annons/tidning avser arbetet att ta fram korrekturförslaget enligt era önskemål. Vill ni att vi ska sköta anmälningarna till minnesstunden (OSA) så tar vi ut en kostnad om 15 kr/anmälan. Att annonsera dödsfallet och bjuda in till begravningsceremonin genom en dödsannons i en dagstidning är ett traditionsenligt sätt att informera släkt och vänner. Kostnaden för en annons varierar beroende på vilken tidning man önskar publicera annonsen i, samt vilken storlek annonsen ska ha. På grund av dessa variationer tillkommer kostnaden från tidningen separat.

Kategori:
Se pris och få offert här

Beskrivning

Vi gör annonsen åt er och ni godkänner den innan den skickas till tidningen. Kostnaden på 495 kr per annons/tidning avser arbetet att ta fram korrekturförslaget enligt era önskemål. Vill ni att vi ska sköta anmälningarna till minnesstunden (OSA) så tar vi ut en kostnad om 495. Att annonsera dödsfallet och bjuda in till begravningsceremonin genom en dödsannons i en dagstidning är ett traditionsenligt sätt att informera släkt och vänner. Kostnaden för en annons varierar beroende på vilken tidning man önskar publicera annonsen i, samt vilken storlek annonsen ska ha. På grund av dessa variationer tillkommer kostnaden från tidningen separat.