• Om det krävs en urna eller inte beror i huvudsak på hur den avlidne ska gravsättas efter begravningsceremonin. Vid gravsättning i en traditionell grav (med plats för både kistor och urnor), i en urngrav eller i kolumbarium krävs det alltid en urna.
  • Vid gravsättning i minneslund, askgravlund eller på en askgravplats är det inte nödvändigt att välja urna. Askan gravsätts då som den är eller i en liten tygpåse från kyrkogårdsförvaltningen.
  • Vid ceremoni med urna, dvs. då den avlidne kremeras innan begravningsceremonin äger rum, är valet av urna extra viktigt.
  • Vid ceremoni med urna är det vanligt att de närmast anhöriga pryder urnan med en s.k. urndekoration.
  • Vi erbjuder urnor som är tillverkade i såväl biologiskt nedbrytbara som icke-nedbrytbara material. En icke-nedbrytbar urna är endast tillåtet vid gravsättning i kolumbarium (ett slags gravvalv) och är då även ett krav.