1. Oavsett om den avlidne ska kremeras eller inte krävs alltid en kista. Detta enligt svensk lag.
  2. Valet av kista bör alltid baseras på den avlidnes önskemål i första hand.
  3. Om den avlidne inte uttryckt någon önskan gällande valet av kista kan det t.ex. vara en god idé att försöka matcha kistan med den kistdekoration som man önskar pryda kistan med under ceremonin.
  4. Om den avlidne är längre än 195 cm krävs en kista i storlek XL, se t.ex. Sandholm. Likaså kan det vara aktuellt med en större kista om det avlidne var mycket kraftigt byggd.
  5. Vid val av en enklare kista är det många anhöriga som väljer att komplettera kistan med ett s.k. bårtäcke. Vid användning av bårtäcke är det i regel inte tillåtet att placera en kistdekoration på kistan.