5 saker du bör känna till om bouppteckning

  1. En förrättning (möte) av bouppteckningen måste ske inom 90 dagar från dödsdagen. Själva bouppteckningen måste skickas in till Skatteverket inom 30 dagar från förrättningsdagen .
  2. Den dödsbodelägare som har närmast tillgång till boet, t.ex. efterlevande make/maka eller sambo, ansvarar för att det hålls en förrättning och att bouppteckningen skickas in till Skatteverket i tid.
  3. Finns inte tillräckligt med tillgångar i dödsboet för att betala en begravning och andra kostnader som uppstått, kan bouppteckningen ersättas med en dödsboanmälan. Detta är dock inte tillåtet om dödsboet äger en fastighet.
  4. Var den avlidne gift vid dödsfallet ska det i regel också göras en bodelning. Av den anledningen ska den efterlevande makens/makans tillgångar och skulder också tas med i bouppteckningen.
  5. Om den avlidne var sambo och den efterlevande sambon önskar bodelning, ska samboegendom redovisas i bouppteckningen.