De närmast anhöriga beställer vanligtvis den s.k. kistdekorationen. Kistdekorationen är det blomsterarrangemang som placeras ovanpå kistan.

Vid ceremoni med urna beställer de närmast anhöriga en s.k. urndekoration istället för en kistdekoration.

Som gäst på begravning är det vanligt att man beställer någon typ av sorgdekoration eller begravningskrans till ceremonin.

De flesta begravningsceremonier har ett moment som kallas för defilering. Vid defileringen går gästerna fram till kistan/urnan för ett sista avsked av den avlidne. I samband med detta är det vanligt att man lämnar en så kallad handbukett.

Handblommor som beställts på förhand finns i regel att hämta vid ingången till ceremonilokalen.