Att ta hjälp av våra rådgivare för att ta fram en dödsannons är både smidigt och enkelt. Rådgivaren börjar arbetet med att skicka ut ett mail till er med ett antal frågor gällande dödsannonsens utformning. Ni behöver bland annat ta ställning till följande:

  1. Vilken symbol önskar ni i toppen av annonsen?
  2. Vilka namn som ska stå med i annonsen?
  3. Vilken vers eller dikt önskar ni i annonsen?
  4. Har ni några önskemål gällande klädsel på begravningen?
  5. Önskar ni ange en fond för eventuella minnesgåvor?

När vi mottagit era svar sätter vi ihop ett första korrektur i enlighet med den utvalda tidningens riktlinjer. Vi skickar sedan korrekturet till er för ett godkännande eller eventuella ändringar. När ni är helt nöjda med dödsannonsen publicerar vi den på önskat datum.