I det administrativa arvodet omfattar alla kostnader som är hänförliga till: kontakt och samordning med myndigheter och församling, framtagande av gravsättnings- och kremeringsintyg, vårdnadsintyg, ev. kremationsbeställning, ev. minneslundsbegäran etc. Samordning samt bokning av transport. Beställning av ev. balsamering. Samordning med kyrkogårdsförvaltningen samt bokning av ev. gravöppning. Bokning av präst/borgerlig officiant, ev. bärare och organist.

Detta arbete beräknas ta 5 h att utföra för våra rådgivare. Om det kräver mer än 5 h från oss, exempelvis för att man önskar boka om tiden för ceremonin, anhöriga är osams eller andra anledningar som ligger på beställarens sida, debiterar vi 995 kr per påbörjad timme.