Muslimsk begravning

Tvagning med efterföljande ceremoni

Enligt sed ska kroppen ("stoftet") gravsättas omedelbart efter dödsfallet. Dessförinnan sker traditionellt tvagning med efterföljande svepning av kroppen i vita tygstycken. Helst ska kroppen tvagas av familjemedlemmar, vanligen 3 gånger eller mer, dock alltid ett ojämnt antal gånger.

Efter tvagningen är kroppen klar för en enklare ceremoni i moskén, ledd av en imam.

Bli kontaktad av våra erfarna begravningsrådgivare

 

Prisexempel

Transporter 3700 kr
Kista Furu Obehandlad 2300 kr
Ceremonivärd 1800 kr
Administration 1495 kr

Gravsättning innan solnedgång - Snabba på processen.

I Sverige är det sällan möjligt att gravsätta inom loppet av ett dygn, med hänsyn till det administrativa som sker. Läkaren ska skicka in dödsattest till Skatteverket, som sedan registrerar detta i folkbokföringen och utfärdar intyg för gravsättningen. Innan detta skett är det omöjligt och olagligt att gravsätta kroppen. Praktiska detaljer, så som att faktiskt utse och gräva graven, kan dra ut på tiden ytterligare. Vi är väl medvetna om hur viktigt det är att allt går snabbast möjligast och ger er härmed några tips över vad ni kan göra för att påskynda processen:

  1. Vid dödsfallet, be läkaren faxa in dödsbeviset.
  2. Anlita genast begravningsbyrå och tvätta snarast kroppen.
  3. Vet var ni vill gravsätta.

Gravsättning i tygstycken alt. kista.gravmarkor

Kroppen ska absolut inte kremeras, utan allra helst gravsättas i endast tygstyckena. Det vill säga utan kista. Även här uppstår problem med de svenska bestämmelserna, och det är svårt att få tillstånd till detta, vilket även drar ut ytterligare på tiden. Detta gör att muslimer ofta väljer att gravsättas i enklare träkistor.

Kroppen ska vara vänd mot Mekka och endast en enkel gravmarkör används för att markera graven. 

Vi på Wilja Begravningsbyrå har stor erfarenhet av muslimska begravningar och är väl insatta i de rutiner som omger en muslimsk begravning. Vi kan även hjälpa er på arabiska, persiska och engelska.