Begravning utan ceremoni

Begravning utan ceremoni, eller direktkremation, som det även kallas är det allra enklaste alternativet att gravsätta någon på.

Vilket namnet antyder, så innefattar detta vanligen ingen ceremoni, utan endast hämtning av kroppen, transport till krematoriet och gravsättning. Däremot kan familjen ordna ceremoni själva, antingen i hemmet eller någon annanstans, eller använda detta alternativ för att ta bort tidspressen för att hålla ceremonin.

Bli kontaktad av våra erfarna begravningsrådgivare

 

Det finns många anledningar till varför man väljer en direktkremation.

Tidspress - Begravningslagen säger att kroppen måste antingen gravsättas (i kista) eller kremeras inom 30 dagar från dödsfallet. Kan man inte enas kring ceremonin, eller om det praktiskt inte är möjligt att genomföra ceremonin innan 30 dagar av andra anledningar, så kan man börja med att kremera. När kroppen väl är kremerad har man ett år på sig att gravsätta, vilket ger gott om tid att exempelvis invänta sommaren eller enas inom familjen. 

Privat ceremoni - Efter kremeringen kan familjen hämta ut urnan från krematoriet för att hålla en privat ceremoni i enskildhet, helt utan inblandning från begravningsbyrån. 

Askspridning i naturen - I stället för gravsättning på traditionellt vis önskas ibland att askan ska spridas i naturen alt. i havet. Med detta alternativ håller man vanligen någon form av ceremoni i samband med askspridningen och anhöriga önskar inte någon föregående ceremoni. 

Oavsett varför man väljer en direktkremation så hjälper vi er att ordna med allt så att begravningen sker på ett värdigt och fint sätt.