Checklista vid dödsfall

  1. Samla er och ta den tid ni behöver till att ta era sista avsked. Önskar ni klä den avlidne i några speciella kläder är detta lämpligt att göra innan kroppen omhändertas. Observera att det dock är möjligt att ordna en privat visning senare, innan ceremonin, för de närmast anhöriga. Begravningsbyrån kan även klä kroppen vid ett senare tillfälle.
  2. Om dödsfallet inträffade på sjukhuset behöver ni inte göra något praktiskt efter ert avsked. Om dödsfallet däremot sker i hemmet, eller i vissa fall på boende, så behöver ni beställa en bårhämtning av en begravningsbyrå som kör kroppen till ett kylrum i väntan på ceremonin samt gravsättning. Ni behöver inte anlita samma byrå för bårtransporten som ni senare anlitar till själva begravningen - dessa uppdrag är helt fristående.
  3. Den som tar hand om dödsboet är enligt Ärvdabalken skyldig att omedelbart informera övriga dödsbodelägare om den avlidnes bortgång. Informera även andra anhöriga samt vänner. Ur en ekonomisk synpunkt är det även en god idé att se över autogiron, löpande överföringar och säga upp avtal speciellt om det rör sig om ett bristbo, då chanserna att få ekonomiskt stöd drastiskt minskar i annat fall.
  4. När ni hunnit landa i situationen och funderat översiktligt över 1) kyrklig eller borglig ceremoni (alt. ingen ceremoni alls), 2) kremering eller jordfästning i kista samt 3) gravsättning, är det dags att anlita en begravningsbyrå.
  5. Ordna med praktiska ting, däribland: spärra kreditkort, ta hand om husdjur, meddela ev. hemtjänst samt adressändra all post till den som handhar dödsboets ekonomi.