Begravningshjälp

Saknas tillgångar i dödsboet? Kommunen kan bidra med stöd!

I Sverige har alla rätt till en värdig begravning, oavsett dess ekonomiska resurser. Detta gör att om dödsboet helt, eller delvis, saknar pengar till att anlita en begravningsbyrå eller genomföra en begravning med dess alla delar (ceremoni, eventuell kostnad för officiant, gravsten, urna etc.) så har dödsboet rätt till ett ekonomiskt bidrag från Socialförvaltningen i den kommun där personen senast var folkbokförd - detta bidrag kallas för Begravningshjälp.

Samtliga kommuner har olika schablonbelopp som de anser att man får en värdig begravning för, dock behöver kommunen aldrig bistå med mer än ett halvt basbelopp (f.n. 22 150kr år 2016). Trots att det finns stora skillnader från en kommun till en annan, så hjälper vi er anpassa begravningen så att kostnaden inte överstiger det kommunen kan tänka sig betala.

 


Se utbud och få offert här


Steg för steg:

  1. Begär offert från begravningsbyrån
  2. Med offerten som grund och en sammanställning över dödsboets ekonomi är ni redo att gå till socialkontoret för att ansöka om hjälp.
  3. Normalt är att man anlitar begravningsbyrån som påbörjar arbetet redan innan socialförvaltningen gett slutligt besked, då detta kan dröja några veckor och då man måste kremera eller gravsätta inom 30 dagar.
  4. Begravningen och allt där till sker som vanligt.
  5. Fakturan betalas till fullo, eller delvis, av kommunen. Antingen att kommunen betalar fakturan direkt, eller för över pengar till dödsboets konto.

Räkneexempel

"X Kommun" anser det rimligt att en värdig begravning kostar 22 150kr, och det är även detta belopp de är villiga att betala ut. Dödsboet har egentligen inga större tillgångar alls, men pensionen som föll in innevarande månad finns kvar, ca 6 000kr. Kommunen väljer då att bevilja 16 150 kr (= 22 150kr - 6 000kr) i bidrag, då kommunen först drar av de tillgångar som finns i dödsboet.

För dessa 22 150 kr kommer ni väldigt långt hos oss på Wilja begravning, faktiskt en begravning med standard långt över "det vanliga", nämligen det vi kallar för "stilfull begravning" (läs mer här). Förutom allt det som behövs (totalt 14 485kr) har ni då 7 665kr kvar att köpa ex gravsten, borgerlig officiant eller dödsannonser för. 

Få offert - Underlag till din ansökan!