Jordbegravning

Jordbegravning är det allra mest traditionella alternativet för gravsättning och fortfarande det mest vanliga alternativet i stora delar av världen. Dock är fallet inte längre så i Sverige, där kremering sker i hela 70-80% av fallen.

Med jordbegravning menas oftast de fall när man gravsätter en kista i en traditionell urngrav med gravsten. Det är dock lätt att förväxla termen "jordbegravning" med "jordsättning". Den senare termen innefattar vanligen både nedgrävningen av kistor så som urnor.

I Sverige har alla rätt till en gravplats i 25 år, varpå gravrätten antingen kan förlängas, alternativt återgå till kyrkogårdsförvaltningen för att sedan, ånyo, upplåtas som ny grav.

 


Se utbud och få offert här