Om begravning

En begravningsceremoni kan se ut på väldigt många olika sätt, och du har möjlighet att påverka utformningen.

Hur en begravningsceremoni utformas avgörs i stora drag beroende på dess religiösa form. Är det en kristen begravning så kan den skilja sig mycket från en borgerlig begravning, eller en begravningsceremoni enligt annan tro.

Begravningsceremonin enligt Svenska kyrkans ordning

Om ceremonin är i Svenska Kyrkans ordning, och hålls av en präst, så följer ceremonin en viss ordning. Ordningen kan variera, men ex. är det obligatoriskt att ceremonin innehåller minst två psalmer. Normalt ser Svenska Kyrkans ordning ut som följer nedan.

Bli kontaktad av våra erfarna begravningsrådgivare

 

klockor murverk ring kyrklig begravning

Svenska kyrkans ordning

 1. Klockringning

 2. Inledningsmusik

 3. Eventuell solosång eller musik

 4. Psalmsång

 5. Griftetal med bön

 6. Överlåtelsen. Församlingen står upp. Prästen tecknar korstecknet över kistan och låter mull falla tre gånger på kistan

 7. Bibelläsning

 8. Psalmsång

 9. Begravningsbön

 10. Psalmsång

 11. Avsked

 12. Slutbön

 13. Välsignelsen

 14. Eventuell solosång eller musik

 15. Avslutningsmusik

 16. Anhöriga lämnar kyrkan/kapellet, övriga följer efter

 17. Klockringning

En borgerlig begravningsceremoni kan utformas hur som helst

Till skillnad från en kristen begravning så har en borgerlig begravning ingen fast ordning som måste följas. Den är därmed mer fri att utforma som man själv önskar. Den borgerliga officianten, som leder ceremonin, hjälper er att hitta en form som passar er och på bästa sätt få fram era önskningar. Våga komma med egna förslag och idéer, så kommer ceremonin upplevas som mer personlig. Nedan är ett exempel på hur en borgerlig ceremoni kan utformas.

Exempel på ceremoniordning vid borgerlig begravning

 1. Musik

 2. Välkomstord

 3. Sång

 4. Tal till den avlidne

 5. Musik

 6. Avskedstagande vid kistan

 7. Sång

 8. Musik

 9. Utgångsmusik