Juridik vid dödsfall

De familjerättsliga frågor som alltid aktualiseras vid dödsfall.

Bouppteckning

Bouppteckningen är en handling som upprättas efter dödsfallet och innehåller en sammanställning över dödsboets ekonomi, dvs. dess tillgångar och skulder. Enligt de regler som finns, måste bouppteckningen vara klar och förättningsmötet hållits inom 90 dagar från dödsfallet. Därefter har man ytterligare 30 dagar för att skicka in samtliga handlingar till Skatteverket för registrering. Då det är denna handling som ligger till grund för det senare arvskiftet är det av vikt att denna är korrekt och upprättats enligt alla regler och där samtliga tillgångar och eventuella skulder värderats korrekt. Detta förhindrar eventuell snedfördelning av arvet samt efterföljande osämja.

Den kunnige kan själv upprätta denna bouppteckning genom att samla sig en bild över dödsboets ekonomi, värdera tillgångar, sammanställa detta och kalla till dödsbodelägarna till förättningsmötet, härvid redovisa bouppteckningen samt sedermera skicka in till Skatteverket. Läs mer hos Skatteverket här.

I annat fall, för dem som inte orkar eller vill, hjälper våra jurister er gärna med hela processen och tar över kontakten med er efter begravningen genomförts (eller tidigare om så önskas). Innan vi påbörjar arbetet tar vi ett inledande samtal för att skaffa oss en bild av uppdragets komplexitet och lämnar därefter en offert. Detta gör att inga otrevliga extra kostnader tillkommer. Våra bouppteckningar kostar från 6 995kr.

Arvskifte

När bouppteckningen är godkänd, av såväl dödsbodelägare som Skatteverket, kan arvet skiftas. I praktiken sker detta genom att man upprättar ett arvskiftesavtal som baserar sig på uppgifterna från bouppteckningen. Därefter skiftas tillgångarna ut till dem som skall ärva. Givetvis finns vi, som en oberoende aktör, tillgängliga för råd och hjälp även här. Kontakta oss för att få tala med våra jurister.

Dödsboanmälan

I de fall dödsboet saknar tillgångar, utöver att betala sina skulder samt de kostnader som förväntas uppstå i samband med begravningen, (ett s.k. "bristbo") kan man ansöka om att göra en dödsboanmälan hos Socialförvaltningen i den kommun där den avlidne bodde. Dödsboanmälan är ett substitut till, och enklare form av, bouppteckningen. Ett undantag är i de fall dödsboet äger fast egendom, då måste alltid en bouppteckning upprättas.

Saknas tillgångar i dödsboet kan även begravningshjälp (läs mer här) vara aktuellt att ansöka om.