Vett och etikett på begravning

Det är många som undrar kring vett och etikett på begravningar. Nedan finner ni några av de vanligaste frågorna samt svaren på dessa.

 

Är det okej att fotografera på en begravning? 

Att ta kort på begravningar har blivit allt vanligare på senare år. Om detta är korrekt och lämpligt eller inte är upp till de närmast anhöriga att bestämma. Hur tar man då reda på vad de närmast anhöriga önskar gällande fotografering? Vi rekommenderar att man i första hand frågar den begravningsbyrå som anordnar begravningen. Ibland händer det även att de anhöriga ber prästen eller den borgerliga officianten att inleda ceremonin med att upplysa om de anhörigas önskan gällande fotografering. Om prästen eller den borgerliga officianten inte säger något om fotografering och du inte vet de anhörigas önskan bör du avstå från att fotografera överhuvudtaget.

 

Min före detta make har avlidit. Bör jag gå på hans begravning?

Den som haft en bra relation till sitt ex efter skilsmässan kan absolut gå på exets begravning. Som exmake/exmaka sitter man då på vänster sida i kyrkan eller i kapellet, dvs. på motsatt sida till de närmast anhöriga. Ur ett vett- och etikettperspektiv är det dock mycket viktigt att man som exmake/exmaka visar respekt för den avlidnes nya livspartner. 

Den som haft en dålig relation till sitt ex ska i regel inte delta vid begravningen ur ett vett- och etikettperspektiv. Om exmakarna haft gemensamma barn, som vid tiden för begravningen är underåriga och därmed i behov av stöd under begravningen, är det dock en annan sak. I det fallet måste man främst se till barnens behov.

 

Jag är nära anhörig till den avlidne. På vilken sida ska jag sitta i kyrkan/kapellet?

Enligt huvudregeln ska de närmast anhöriga alltid sitta till höger längst fram i kyrkan/kapellet vid en begravning. I vissa undantagsfall sitter de närmast anhöriga istället på vänster sida. Detta beror i de flesta fall på kyrkans/kapellets specifika uppbyggnad. I bänkraderna bakom de närmast anhöriga sitter alltid övrig släkt.

Som vän eller bekant till den avlidne bör man alltid sitta på motsatt sida till de närmast anhöriga, dvs. på vänster sida enligt huvudregeln.